AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE SERVIZIO BIKE E CAR SHARING